Το αντικείμενο του έργου AG NIKOLAOS CCGT II - ADG INTERCONNECTION, του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., περιλαμβάνει την εγκατάσταση και διευθέτηση των δύο κυκλωμάτων καλωδίων ΥΤ (400kV) και τα καλώδια γείωσης (earth continuity conductors) από το GIS OUTDOOR Αγ. Νικολάου προς το νέο Υποσταθμό ADG, στην βιομηχανική εγκατάσταση Αλουμίνιο Ελλάδος.

Στον ρόλο της ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. είναι να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

  • Εγκατάσταση και διευθέτηση καλωδίων ΥΤ 400kV (2 κυκλώματα, συνολικά 12 καλώδια ΥΤ και 2 καλώδια earthing), σύμφωνα με τα σχέδια
  • Την τοποθέτηση των link boxes & surge arresters
  • Εγκατάσταση των καλωδίων earthing continuity για τα 2 κυκλώματα
  • Ανύψωση και δέσιμο των καλωδίων στα ικριώματα sealing ends
  • Διευθέτηση και δέσιμο των καλωδίων στα μεταλλικά στηρίγματα
  • Τοποθέτηση και σύσφιξη των cable clamps
  • Διενέργεια sheath test σε όλα τα καλώδια μετά την ολοκλήρωση της ρίψης και πριν την εγκατάσταση των ακροκιβωτίων
Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι