Ανθρώπινο δυναμικό

Στην εταιρεία απασχολούνται μόνιμα 50 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι στο γραφείο αλλά είτε και στα εργοτάξια. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην εταιρεία μας εξαρτάται από την ζήτηση που υπάρχει σε κάθε έργο. Σε κάποιες περιπτώσεις το προσωπικό μας έφτασε του 200 εργαζομένους.

SITE PERSONNEL

3 SITE MANAGERS

5 CONSTRUCTION MANAGERS

3 QA/QC MANAGERS

4 SAFETY MANAGERS

6 ELECTRICAL / MECHANICAL ENGINEERS

12 FOREMEN

24 ELECTRICAL TECHNICIANS

12 INSTRUMENT TECHNICIANS

8 WELDERS

12 FITTERS

3 WAREHOUSE SUPERVISORS

OFFICE PERSONNEL

1 PRESIDENT

1 MANAGING DIRECTOR

2 PROJECT MANAGERS

1 TECHNICAL MANAGER

3 ELECTRICAL ENGINEERS

1 INSTRUMENT ENGINEER

3 ACCOUNTING DEPARTMENT / HR

1 TECHNICAL SECRETARY

1 SECRETARY

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι