Εταιρικό Προφίλ

  • Σύντομη περιγραφή

Η TEKAM ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.  είναι μια κατασκευαστική εταιρεία που ειδικεύεται στις δραστηριότητες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σε εγκαταστάσεις οργάνων.                                                                         
Η 41χρονη εμπειρία μας στην κατασκευή εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, σταθμών παραγωγής ενέργειας, μεταλλουργικών βιομηχανιών κλπ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την έχει καταστήσει μία από τις καλύτερα εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες εταιρείες στην Ελλάδα όσον αφορά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις οργάνων.
Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει η ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ καθώς και τα αποκλειστικά μηχανήματα και ο εξοπλισμός της μπορούν να εγγυηθούν ότι η εταιρεία μας μπορεί να υλοποιήσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα.

Στην εταιρεία απασχολούνται σταθερά 50 άτομα είτε ως υπάλληλοι στο γραφείο είτε ως προσωπικό στο εργοτάξιο.
Στην πραγματικότητα, το απασχολούμενο προσωπικό του πεδίου εξαρτάται από τη ζήτηση και τις απαιτήσεις των έργων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσωπικό μας στα έργα έφθασε τα 200 άτομα.

Δραστηριότητες όπως η διασφάλιση της ποιότητας, ο προγραμματισμός του χρόνου εργασίας και των εργατοωρών, η διαχείριση δομικών υλικών που αγοράζονται από εμάς ή προμηθεύονται από άλλους, δοκιμές κλπ., διασφαλίζουν την ποιότητα και την επιτυχή ολοκλήρωση της εκτέλεσης κάθε έργου.

Η δομή της επιχείρησης, οι τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία του προσωπικού καθώς και οι σχέσεις με τους πελάτες είναι ενθαρρυντικοί παράγοντες για μελλοντικές προοπτικές.
Λόγω του μεγέθους της, η εταιρεία διαχειρίζεται συνεχώς τα τρέχοντα έξοδά της με θετικό τρόπο για να εξασφαλίσει ικανοποιητική ρευστότητα.

 

  • Σύντομο ιστορικό

Η TEKAM ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.  ξεκινά τον Ιανουάριο του 1981 με την ονομασία TEKAM GENIKI Ε.Π.Ε.

Από τα πρώτα χρόνια, η εταιρεία ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  και με εγκαταστάσεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας υλικού, εφόσον απαιτείται, καθώς και με την πώληση και διανομή εργαλείων και εξαρτημάτων για ηλεκτρικά, υδραυλικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Τα κύρια έργα ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης εστιάζονται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), πετροχημικές εγκαταστάσεις (Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ., Motor Oil Ελλάδος), εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) και μεταλλουργικά εργοστάσια (Newco Ferronikeli LLC, Λάρκο).

To  2017, η  εταιρεία μετονομάστηκε ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι