ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΕΙΣ

 

KAVALA PROJECT

 Η ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευσή της σε έργα κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σταθμών παραγωγής ενέργειας και βαριάς βιομηχανίας, ανέλαβε για λογαριασμό της «ENERGEAN OIL AND GAS S.A.» το έργο  «Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οργάνων, offshore-onshore εγκαταστάσεων και καλωδιακού δικτύου». Η ENERGEAN που εκμεταλλεύεται πλέον τα κοιτάσματα και τις εγκαταστάσεις στο Πρίνο, βρήκε στην ΤΕΚΑΜ, τον αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό και δύσκολο έργο που στόχο έχει να τεθούν εκ νέου σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Τα έργο έχει συμβατική διάρκεια έναν (1) χρόνο και θα λάβει χώρα στις χερσαίες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις της, στον κόλπο της Καβάλας και στην Νέα Καρβάλη.

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι